Äktenskap och skilsmässa -  gifter sig Jehovas vittnen av tvång?

 

Jehovas vittnen lever efter särskilda regler som styr vem man gifter sig med och under vilka omständigheter man får ta ut skilsmässa och gifta om sig. Reglerna innebär att Jehovas vittnen tar avstånd från de senaste femtio årens frigörelse i det övriga samhället.

 

Det kan kännas tryggt med regler om man är ung och idealistisk. Att gifta par ska vara trogna och alltid ställa upp för varandra. Unga flickor behöver inte känna pressen att de bara är sexobjekt och måste ha sex. Men ungdomar tänker inte alltid igenom konsekvenserna av att leva efter vad de tror är Bibelns moralnormer eller dövar sitt förnuft genom att tänka "Gud vill det". Nackdelen med alltför stränga regler är emellertid att det skapas dubbelmoral och mycket lidande när reglerna förbjuder sunda problemlösningar. 

 

Ett Jehovas vittne bör enligt reglerna endast gifta sig med ett annat Jehovas vittne som har ett gott rykte. Sex före äktenskapet är förbjudet och skilsmässa med möjlighet att gifta om sig är bara tillåten om den andre varit sexuellt otrogen.  Otroheten ska kunna bevisas inför äldstebröderna om den anklagade partnern inte erkänner. Mannen eller hustrun  kan även förlåta otroheten och fortsätta vara gifta. Den som separerar eller skiljer sig tillåts endast söka sig tillbaka till sin förra partner och har man skiljt sig måste man ingå äktenskap igen med honom eller henne. Om den ena partnern dör kan den överlevande givetvis gifta om sig.

 

Hur mycket bättre skulle det inte vara om ungdomarna inte tvingas gifta sig för tidigt eller om de kunde ta ut skilsmässa och leta reda på en ny partner innan det blir aktuellt att skaffa barn. Barn drabbas givetvis av föräldrarnas äktenskapsproblem och uteslutna förlorar kontakten med sina föräldrar och släktingar om dessa är Jehovas vittnen, vilket de är i många fall. Den vanligaste orsaken till uteslutning inom Jehovas vittnen är just brott mot sexreglerna. Uteslutningar gäller på livstid om den uteslutne inte återupptas i församlingen.

 

En nyutkommen bok från Sällskapet Vakttornet som heter "Bevara er själva i Guds kärlek" ger eftertryck åt de så kallade bibliska reglerna för äktenskapet: "Jehova förväntar att de som är gifta skall hålla sitt äktenskapslöfte. ... Jehova och Jesus betraktar alltså äktenskapet som en livslång förening som upphör först när någon av makarna dör. (1 Korinthierna 7:39) Eftersom äktenskapet är en helig anordning, är skilsmässa inget man får ta lätt på. Jehova hatar skilsmässor som inte har någon bibelenlig grund. (Malaki 2:15,16)  Vad utgör då en bibelenlig grund för skilsmässa? Äktenskapsbrott och otukt är något som Jehova hatar. ... Ja, otukt är så avskyvärt i hans ögon att han godkänner det som en grund för skilsmässa. (Vad otukt omfattar förklaras i kapitel 9, paragraf 7.) Jehova ger den oskyldiga parten rätt att bestämma om han eller hon skall stanna kvar hos sin äktenskapspartner eller begära skilsmässa." [1]

 

Det finns Jehovas vittnen som lever i lyckliga äktenskap men för de andra som inte är lyckliga kan familjeproblemen bli desto större. Makarna har också krav på sig att nästan varje dag ägna timmar åt möten i Rikets sal eller att knacka dörr. Därtill ska man förvärvsarbeta och vårda eventuella barn. Klarar man inte av sin livssituation splittras i många fall familjen och minst en av makarna utesluts från församlingen.

 

Drivs ungdomar till tvångsäktenskap?

 

Vakttornet avråder visserligen unga 'vittnen' från att gifta sig så länge som sexualdriften är stark men sällskapande och  bröllop blir trots allt en angelägenhet för ungdomar. Många flickor gifter sig när de är arton eller nitton år unga och mannen kanske är i tjugoårsåldern. Andra väntar på den rätte. När man fyllt trettio är man uträknad från äktenskapsmarknaden och kan bara bli gift om man har tur i kärlek. Det finns fler kvinnor än män inom samfundet och det första sällskapandet för en kvinna kan vara hennes enda chans att bli gift.

 

I ett fall var pojken sjutton och ett halvt år och flickan arton år och tre dagar på bröllopsdagen. Pojkens föräldrar hade 'skrivit till kungs' för att han skulle kunna gifta sig och flickan blev ett Jehovas vittne strax innan mot sina föräldrars vilja. Makarna är som det ser ut fortfarande lyckligt gifta och aktiva Jehovas vittnen tjugo år senare.

 

Sällskapande par som följer reglerna noggrant får inte vara ensamma med varandra före förlovningen och ska ha med sig ett 'förkläde', det vill säga en kompis eller äldre person som övervakar det sällskapande paret. Man kan under dessa omständigheter bara se hur den andre fungerar i grupp. Hur den andre är privat och mindre trevliga hemligheter upptäcks efter bröllopsdagen. Sällskapar gör man under sex månader eller upp till ett år varefter paret förlovar sig eller avslutar relationen.

 

Vakttornet menar att ett olyckligt äktenskap misslyckades redan under sällskapandet, någon som till viss del är sant. Men Vakttornets regler hindrar ungdomarna att lära känna varandra. Det är en utmaning att kunna bedöma en annan människas personlighet efter bara ett halvår och med detta som grund fatta ett livsavgörande beslut. Ungdomarna är ju inte heller alltid mogna. 

 

Ser äldstebröder eller äldre kvinnor att ett yngre 'vittne' sällskapar med en, enligt deras åsikt, olämplig person kanske de pratar enskilt med sin skyddsling. Några som blivit varnade gifter sig trots detta, kanske för att man är förälskad, vill ha sex, kunna skaffa barn och bo i större bostad än ett rum och kokvrå. 

 

Minst två av mina före detta vänninor struntade i varningarna och fick se sina äktenskap sluta med skilsmässa efter mer än femton års prövningar. Dessa vänninor lämnade Jehovas vittnen samtidigt som deras äktenskap upplöstes.

 

En tredje som fortfarande är ett Jehovas vittne uppmanades till och med att bryta sin förlovning. Hon gifte sig ändå med fästmannen, skaffade ett antal barn och väljer att bevara äktenskapet trots att maken snyltar på henne och barnen. Reglerna medger att hon tar ut skilsmässa eftersom mannen, som är vid god hälsa, inte arbetar för att betala familjens kostnader. Reglerna säger ju att gifta män ska axla sitt ansvar som familjeförsörjare om de kan göra det. Men min f d kompis får inte gifta om sig med en annan man så länge som ingen bevisat att maken varit otrogen eller så länge han lever. [2] Församlingens äldste känner till familjens livssituation och skulle kunna utesluta honom men tycker att hustrun (med hjälp av olika bidrag och stödinsatser från Satans värld) ensam ska försörja hela familjen.

 

En fjärde 'syster' som har en dotter sade att andra i församlingen borde ha informerat henne i förväg om att 'brodern' hon gifte sig med var alkoholiserad. Hennes förhållande med flickas pappa hade upphört några år tidigare när hon blev ett Jehovas vittne. Hon och hennes lilla flicka tvingades leva ihop med denne alkoholist tills han lämnade Jehovas vittnen och sin fru. Jehovas vittnen tror nämligen att alla som lämnar eller utesluts har sex hur som helst och därmed är den oskyldiga äktenskapspartnern fri att gifta om sig.

 

När man vill skiljas

 

Olyckliga par försöker i första hand lösa sina problem inom äktenskapet. Men äktenskapspartnern kanske inte lyssnar eller inte lever efter de ideal som Vakttornet anser ska gälla för att få äktenskapet att fungera. Några menar å andra sidan att det är Vakttornets regler som inte fungerar. I andra hand vänder man sig till äldstebröderna som ger samma råd oavsett vad problemen består av; läs Vakttornets skrifter om äktenskapet, mannen ska ta ledningen i familjen, kvinnan ska underordna sig mannen och är kvinnan utbränd ska hon be till Gud.

 

Lyckas makarna inte komma överens separerar man och säger till andra i församlingen att man försöker flytta ihop senare. Ett bakomliggande motiv till separationen kan vara att den andre ska frestas till att ha sex med någon utanför äktenskapet. Tiden går och den som först gifter om sig eller bevisligen har sex med en ny partner blir utesluten. Det sägs att separerade makar eller deras närmaste släktingar fotograferar utanför den andre äktenskapspartnerns hem för att skaffa bevis.

 

Kryphål i det andliga paradiset

 

Jehovas vittnens regelsystem har givetvis kryphål som kan utnyttjas om man inte är känslig eller samvetsöm. Det har hänt att gifta personer planerat att bryta mot reglerna. Man letar i hemlighet reda på en ny lämplig partner, flyttar ifrån sin äktenskapspartner, tar ut skilsmässa i en vanlig domstol, har sex och gifter sig med den nya mannen eller kvinnan.  Äktenskapsbrytaren och dennes nye partner accepterar att vara uteslutna under något år. Därefter försöker dessa syndare hävda att de är djupt ångerfulla genom att prata med äldstebröderna som dömde till uteslutning. Äldstebröderna kan i detta läge besluta att syndarna återupptas i församlingen om de anser att det verkligen finns ånger eller rättare sagt lydnad mot organisationen.

 

Det uteslutna paret ska ha varit närvarande vid mötena i Rikets sal under minst ett år, använt sittplatser längst bak i lokalen och kommit precis när mötet börjat och lämnat Rikets salen när möten slutat för att inte störa godkända 'vittnen'  som umgås i salen någon kvart före och efter mötet.

 

En ung man och en ung kvinna gifte sig och upptäckte att det var ett misstag. Hustrun upplöste äktenskapet genom att besöka krogen, ha ett samlag med en främmande man och dagen efter erkänna för äldstebröderna. Hon dömdes till uteslutning och återupptogs något år senare. Sju månader efter hustruns otrohet gifte den unge mannen om sig med en ny snygg blondin.

 

En ung hustru gick hemifrån mitt i natten när maken somnat och kom tillbaka strax före gryningen, sexuellt tillfredsställd. Mannen förstod att hon besökte en annan man och ville skiljas. Men Jehovas vittnen tillåter inte att han tar ut skilsmässa med rätt att gifta om sig därför att otroheten inte kunde bevisas. När äldstebröderna frågade hustrun förnekade hon anklagelsen rörande otrohet och det behövdes minst ytterligare ett 'vittne' till otroheten för att hon skulle anses skyldig och uteslutas.

Maken kan nu separera men får räkna med skvaller i församlingen. Tar han ut skilsmässa i en världslig domstol kanske han blir förhörd av äldstebröderna. Den dag han gifter om sig eller visar att han har en ny partner är det han som blir utesluten. En annat alternativ är att han skriver ett utträdesbrev till församlingen vilket gör att han betraktas som utesluten och även då förlorar sitt sociala nätverk.

 

Kommer reglerna att ändras?

 

Vakttornets regelsystem kommer att finnas kvar lika länge som organisationen. Äldstebröderna och Jehovas vittnens ledare skulle aldrig acceptera att t ex ett förlovat par är sammanboende. Dessa 'bröder' ändrar sig inte efter nycker i världen och genomdriver att Jehova Guds vilja är lag.

 

[1] "Bevara er själva i Guds kärlek" (2008), sid. 219 ff, utgiven av Sällskapet Vakttornet.

[2] Ibid.


 

"Om en man har tagit sig en hustru och varit tillsammans med henne och sedan finner något motbjudande hos henne och inte vill ha henne, skriver ett skilsmässobrev, överlämnar det och låter henne gå, och om hon efter att ha lämnat hans hus gifter sig med en annan man och även den andre mannen slutar älskar henne, skriver ett skilsmässobrev, överlämnar det och låter henne gå, eller om den andre mannen som tagit henne till hustru dör, då får hennes förste man, han som har låtit henne gå inte åter ta henne till hustru efter det att hon blivit oren för honom, ty sådant avskyr Herren. Det land som Herren, din Gud, skall du inte besmitta med synd."

(Femte Moseboken 24:1-4)

 

"Nästa dag såg han [Johannes Döparen] Jesus komma, och han sade: 'Där är Guds lamm som tar bort världens synd'."

(Johannes 1:29)

 Om inget annat anges är bibelcitaten på Livets resa hämtade ur Bibel 2000.