Home

 

 

Livets resa

 

"Saliga äro de korkade, ty de skola flyta."

(Svenskt ordspråk)

 

Funderar du på att lämna en sekt?

Kontakta hjälpkällan

http://hjalpkallan.se/

Har tåg och sekter någonting gemensamt? Ja, man kan ju undra. Det är två företeelser som finns med på "Livets resa" och vi startar resan genom att läsa om den manipulativa och totalitära sekten Jehovás vittnen (Jv) och lite järnvägshistoria.

 

Livets resa är under ombyggnad

 

Ett par bibelcitat

 

"Akta er för de falska profeterna, som kommer till er förklädda till får men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar? Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt." (Matteus 7:15-17)

 

"Döm inte, så blir ni inte dömda. Ty med den dom som ni dömer med skall ni dömas, och med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er." (Matteus 7:1,2)

 

 

En manipulativ och totalitär sekt som tuffar i fel spår

 

 

Texterna på "Livets resa" bör inte uppfattas som ett angrepp på Jehovas vittnen eller på friheten att utöva en viss religion. Religion är en sak och sekterism en annan. Alla sekter är inte religiösa och det finns sekter som är mer destruktiva än andra. Sekter gör aningslösa människor till offer för ett sjukt system.

Samfundet Jehovas vittnen leds av Sällskapet Vakttornet och räknas till de manipulativa och farliga sekterna. Sällskapet Vakttornet är ett amerikanskt företag som missbrukar sin makt över Jehovas vittnen och får 'vittnena' att snärja nya medlemmar. 'Vittnena' vänder sig till alla men söker gärna upp sårbara och okunniga människor. Man väljer inte att gå med i en sekt och man väljer inte att stanna kvar. Flera sekter utsätter människor för mentala, känslomässiga och andliga kränkningar.

Den största andelen nya medlemmar är barn till Jv vars föräldrar har uppfostrat dem till att tjäna Sällskapet Vakttornet. Omyndiga barn tvingas till lydnad av sina föräldrar och minst hälften av Jv:s barn utesluts som tonåringar eller vuxna. Uteslutna och de som lämnar sekten frivillligt förlorar kontakten med dem som fortfarande är 'vittnen'; föräldrar, släktingar och vänner. Att lämna Jehovas vittnen eller en liknande sekt är långt mer traumatiskt än att t ex gå ur Svenska kyrkan.

Alla 'bröder' med positioner inom samfundet Jehovas vittnen borde tänka på att alla en dag ska svara inför Guds domarsäte. Förtryckte du 'hjorden' med organisatoriska regler? Hur många dog därför att du genomdrev att de skulle vägra blodbeståndsdelar? Och om du tillhör 'fotfolket' kan du ställa frågan om du reser i ett tåg med osäker destination? Eller lämnar du 'slavklassens' diktatur och lever ett liv i frihet med ansvar för din egen person och dina medmänniskor?

På livetsresa.se anser vi att samhället borde begränsa farliga sekter i linje med hur det hanterar narkotikamissbruk och ekonomiska bedrägerier.

Tåg och järnvägar

Det andra ”benet” på hemsidan skall handla om Tåg och järnvägar, detta för att knyta samman resetemat. Tyngdpunkten kommer dock att ligga på godsvagnar och nu kanske någon frågar sig vad godsvagnar har med resor att göra utom möjligtvis att transportera de resandes bagage. Det finns dock fler anknytningar, det vet de flesta män som gjort någon beredskapsövning, resan, eller i detta fall snarare transporten, sker i godsfinkor som inretts fältmässigt med kamin och latrin. Vi som är litet äldre och intresserade av järnvägstransporter minns säkert den text som tidigare fanns på de flesta G-vagnar: Rymmer 40 (alternativt 60 för de större) man eller 8 hästar. Denna text anvisade vagnens duglighet för transport av militära förband.

En annan resa som om den sker på järnväg företages i godsvagn är den Sista Resan, dvs till begravningsplatsen. Detta är numera mycket sällan förekommande i Sverige men ännu finns bestämmelser för transport av lik och i bland annat Norge fanns länge speciella likvagnar. Det senaste tillfälle jag känner till är när den kände järnvägsentusiasten fd lokförare Åke Jannesson jordfästes, han fick färdas en sista gång på sin älskade Roslagsbana. Mest känd bland den stora allmänheten på senare tid är annars Kong Frederik IX af Danmark som reste i den speciella kungliga bårvagnen från Köpenhamn till jordfästningen i Roskilde.

När vi är inne på sista resan får vi inte glömma de transporter av i första hand judar till de tyska utrotningslägren under Hitlerregimen. Dessa tåg är en skamfläck i vår historia som inte får skylas över av okunnighet eller – än värre – propaganda från extremistgrupper som vill påstå att de aldrig skett med det enda syftet att förhärliga sina egna nationalsocialistiska ideal.

Nu till trevligare ämnen. På denna sida kommer (numera) historiska reseberättelser att blandas upp med bilder och annan information som gäller i första hand europeiska godsvagnar, inte bara normalspåriga även om dessa kommer att utgöra ryggraden men andra spårvidder skall också behandlas. Tidsmässigt kommer ämnet att sträcka sig ända tillbaka till järnvägens grå forntid eller sekelskiftet 1700/1800-talet. Det kommer dock inte bara att gälla godsvagnar utan nedslag kommer att göras på allt som går på spår och även spåret självt samt allt kring järnvägen. Rom byggdes ju som bekant inte på en dag och detta gäller i högsta grad även denna sida, den kommer förmodligen aldrig att bli färdig. Material kommer därför att läggas in och kompletteras allteftersom vår tid medger.

 

 

Vilka vi är

Siteansvarig: Carina Andersson, filosofie kandidat i miljövetenskap

carina.andersson33@comhem.se

Stins: Kjell Friberg

kjell.friberg@bahnhof.se

'Livets resa' är inte knuten till föreningar, religiösa samfund eller politiska partier.

Allt material på Livets resa är skyddat enligt svensk upphovsrättlagstiftning ©.

Kopiering tillåts om källan anges tydligt.

Om inget annat anges är bibelcitaten på Livets resa hämtade ur Bibel 2000.

 

 

Purus vitae dolor ut eu - Urna pulvinar suspendisse