Myter om sekter

 

Efter ett halvt liv i en manipulativ sekt kan jag instämma i följande två citat från webplatsen som tillhör Föreningen Rädda Individen:

 

A. 

 

GÅ INTE PÅ DE VANLIGA MYTERNA:

"Han/hon är välbegåvad och välinformerad, och genomskådar snart dessa tokerier"
"Han/hon är i verkligheten ganska osjälvständig och behöver en auktoritet"
"Han/hon är faktiskt där av egen fri vilja, och kan gå därifrån när han/hon vill"
"Det är bara konstiga eller svaga människor som går med i sekter"
"Det är ju faktiskt en kyrka / ett religiöst samfund, så riktigt illa kan det väl ändå inte vara"
"De är ju inte religiösa, så det kan väl inte vara en sekt"
"Det är bara nyttigt - en del av frigörelsen ...... "
 etc.

 

Mina kommentarer till citatet ovan:

 

- Personer som rekryteras in i en sekt är vem som helst vars tankebanor manipuleras av sekten och den fullt utvecklade tankekontrollen måste dämpas eller upphöra för att personen ska kunna genomskåda tokerierna. Det kan krävas en viss intelligens för att förstå alla konstiga resonemang som en del sekter använder sig av, men i tider av kris eller förändring kan ens mentala vaksamhet vara nedsatt. Sekterna spelar på våra undermedvetna processer. Ständig indoktrinering gör sedan att de som anslutit sig inte ifrågasätter lärorna.

 

- Osjälvständiga människor kan söka sig till auktoriteter men ska inte utnyttjas och hållas i livegenskap.

 

- En del människor är säkert med i sekter frivilligt men andra tvingas att stanna kvar. Frågan är om den fria viljan ens existerar när en människa inte tillåts tänka egna tankar. Självständighet och personlig utveckling är straffbart i en sekt. Ett avståndstagande från sekten innebär ett totalt  osynliggörande från alla vänner och då lyder man direktiven. Man ser helt  enkelt inga andra sätt att leva. 

 

- Alla slags människor kan dras med i sekter men det finns riskfaktorer; t ex problem i ens uppväxt, skilsmässa, att flytta hemifrån och arbetslöshet. Ensamma och okunniga människor är sekternas främsta målgrupp. Tyvärr ger inte skolans  religionsundervisning alltid den förståelse som behövs  för att utgöra ett skydd. Det är sektmiljön som sedan får medlemmarna att verka konstiga.

 

- Ett av de största misstagen i detta sammanhang som görs av samhällsaktörer är att sätta likhetstecken mellan sekter  och vanliga religiösa samfund. Sekterna går längre och döljer sig inte sällan i religiös förklädnad.

 

- Sekter kan vara religiösa, politiska, affärsmässiga, terapeutiska eller filosofiska till sin inriktning.

 

- Ungdomar lyssnar ibland till sekter för att frigöra sig men engagemanget leder ofta till psykiska och känslomässiga skador, redan ett par års engagemang omformar en person. Frigörelsen leder här till ett livslångt slaveri eftersom man sitter fast i sekten. För dessa ungdomar börjar livets resa med att slutstationen nås före mogen ålder. 

 

- Till skillnad från vissa andra sekter stannar en hel del 'vittnen' kvar i sin sekt ett antal årtionden eller resten av livet. Medlemmar som värvas in 'utifrån' i tonåren eller i tjugoårsåldern lämnar först efter minst tio år om indoktrineringen varit effektiv. Barn till Jv döps vanligen i tonåren, vilket innebär ett fullständigt åtagande för livet, och minst hälften av dessa upphör att vara Jv efter 5 -15 år eller mera.

 

B.

 

VILKA "GÅR MED I EN SEKT"?

 

Det är inga speciella "sökare" som hamnar i destruktiva rörelser, utan helt vanliga människor. Sökare är vi väl förresten alla mer eller mindre, i synnerhet unga människor. Det är ett tecken på en intelligent och naturlig nyfikenhet på livet.

Men - oftast är det sekten/gruppen som väljer Dig, inte Du som väljer dem:

 

1. De skickliga VÄRVARE Du möter tränar värvning så gott som dagligen. De inbjuder de flesta men satsar speciellt på dem som de bedömer kan bli bra nya värvare. Det är inga "konstiga" människor som är medlemmar, utan vanliga människor som Du och jag. De som tillåts agera värvare är dessutom noga utvalda. De är trevliga och ofta unga och vackra. Det är dem Du möter!

 

2. Värvarna Du möter vill inte "fånga" Dig, dvs är "onda", de har gott uppsåt, tror benhårt på sin rörelse och har lärt sig att det viktigaste är att göra rörelsen stor och stark.

 

Oavsett om det är Du eller rörelsen som tar initiativet så är det en myt att någon FRIVILLIGT "går med i en sekt". Man gör något helt annat! Man accepterar ett lockande erbjudande. Eller man lockas av ett löfte om framgång. Eller tackar ja till en intressant diskussion, ett möte, ett personlighetstest eller kanske t o m ett jobb!

 

I häftet Mind Control kan du läsa mer om hur Du därefter blir socialt och psykologiskt manipulerad till en hängivenhet och ett beroende som får Dig att göra saker Du aldrig kunnat drömma om att göra. Dessutom kommer Du att påstå att Du gör detta frivilligt samtidigt som Du förnekar att Du är med i en "sekt".

 

DET HANDLAR INTE OM RELIGION UTAN OM MANIPULATION
 

Mina kommentarer:

 

- När Jv får en ny medlem 'utifrån' är det nästan alltid Jv som tagit den första kontakten, med andra ord inte den blivande medlemmen. Jv har knackat dörr, placerat tidskrifter och fört kortfattade samtal om Bibeln en längre tid. Jv smyger in budskapet och undviker diskret besvärliga frågor bland annat genom att byta samtalsämne. Många Jv som inte växt upp i sekten skulle om du frågar säga att de till en början aldrig kunde tänka sig att knacka dörr. Det är dock ett förhållandevis litet antal människor som värvas genom dörrknackning och verksamhet ute på gatorna. Sedan ett par decennier är majoriteten nya medlemmar tonårsbarn till Jv. Om någonblir ett Jehovas vittne utan att ha Jv-föräldrar är det sannolikt arbetskamrater eller släktingar som agerat värvare.

 

- Jv satsar på relativt trevliga människor som har möjlighet bli nya 'vittnen'. Att inte slänga igen dörren i ansiktet på dessa dörrknackare skulle av Jv kunna uppfattas som att du har ett andligt intresse. Man släpper inte taget om någon som vill prata och ta emot tidskrifter utan återkommer. Alla döpta Jv är värvare och tonåringarna kan vara skickliga i att sälja in budskapet. Yngre personer har självfallet också mer tid och kraft till att gå i tjänsten än äldre.

 

- Om du bjuder in Jehovas vittnen strävar de efter att starta ett s k bibelstudium med baktanken att leda dig till deras rörelse. De fortsätter med att erbjuda sektens tidskrifter och böcker för att utöva sitt inflytande även när du är ensam. Sakta men säkert påverkas du till att tänka och agera som ett 'vittne' och du märker kanske inte ens att du uppträder annorlunda.

 

- Det handlar om manipulation, inte om fri vilja. Man väljer inte att gå med i en farlig sekt och man tvingas att stanna kvar.

 

 


 

"En snara för mannen är att obetänksamt utlova ett offer och att först sedan löftena blivit gjorda pröva dem."

(Salomos ordspråk 20:25, Åkeson)

 

"Anden säger uttryckligen att under den återstående tiden skall några avfalla från tron och lyssna till andar som bedrar och  till demoners läror, spridda av hycklande  lögnare med  bortbränt samvete, folk  som förbjuder äktenskap och kräver att man avstår från föda som Gud har skapat till att ätas under tacksägelse av dem som tror och som känner sanningen. Allt som Gud har skapat är bra och ingenting behöver vrakas, om det tas emot med tacksägelse; det blir rent genom Guds ord och genom bön."

(Första Timotheusbrevet 4:1-4)


 Om inget annat anges är bibelcitaten på Livets resa hämtade ur Bibel 2000.