Teokratisk rutin

 

Teokratisk rutin innebär för Jv att regelbundet vara upptagen med aktiviteter som har med ens gudsdyrkan att göra, att hela ens liv kretsar kring Gud och att ens handlingar är styrda av Gud. Lever man efter teokratisk rutin hinner man knappt titta på tv, surfa på internet eller läsa böcker som publicerats av andra än Sällskapet Vakttornet. Effekten blir att nästan alla Jv avskärmas från mycket av informationsflödet i samhället och ständigt står under inflytande av Vakttornets tankar och uppfattningar.

 

I synnerhet barnfamiljerna känner sig pressade av att tiden inte räcker till. För att minska kraven på Jv har deras styrande krets i New York bestämt att ett av veckomötena, bokstudiet, ska genomföras i anslutning till det andra vardagsmötet från och med januari 2009.

 

Grundläggande veckoprogram för alla 'vittnen'

 

Bibeln visar att fariséerna på Jesu tid ställde upp regler för människor. Det finns fariséer också i vår tid, t ex Sällskapet Vakttornet. Sällskapet Vakttornet kräver att Jehovas vittnen följer dess människobud men som vi vet kritiserade Jesus fariséerna.

 

Är man ett Jehovas vittne finns det regler för nästan allt, bland annat hur man ska klä sig på möten och när man 'går i tjänsten', något som skapar extra arbete nästan varje dag. I västerländskt influerade länder är stilen affärsmässig. Män och pojkar ska ha kostym och slips i Rikets sal, för kvinnor och flickor gäller kjol eller klänning som slutar nedanför knäskålarna. Det är bara bebisar som inte behöver se ut som filmstjärnor eller affärsmän. Gifta kvinnor är ansvariga för att hela familjen har välvårdade kläder. Det blir självklart mera smutstvätt om man ska byta ett par gånger varje dag och barnen kanske inte frivilligt tar på sig kostymer, slipsar, spetsklänningar eller strumpbyxor. 

 

På riketssalsmötena anordnas inga barnvänliga aktiviteter och barnen ska sitta stilla bredvid sina föräldrar hela tiden. Barnen övas att räcka upp handen och svara med några ord i en mikrofon. Ingen söndagsskola, inga barnkörer, ingen barnpassning. När ett barn rör sig, pratar när det inte ska svara på en fråga i mikrofon eller skriker bär en del pappor ut det till ett annat rum i Rikets sal, stänger dörren och misshandlar barnet fysiskt. Ibland trycker mammorna ena handen mot munnen på sina bebisar för att stänga inne skriket. Om föräldrarna vistas med barnen i entréhallen under mötestid finns det manliga ordningsvakter som ser till att barnen inte orsakar störningar.

 

Barnen följer med sina föräldrar ut och knackar dörr mycket tidigt under uppväxten och det är upp till föräldrarna hur ofta barnen är med i denna verksamhet. Stilreglerna för barn och vuxna är mindre stränga 'i tjänsten'; kostymen kan ersättas av ett snyggare par vardagsbyxor, dock inte jeans, och en jacka. Men kvinnorna bär kjol i stark kyla och för att inte frysa har man flera lager strumpbyxor när de går i tjänsten timme efter timme. Det sägs att i Norrland bär 'systrarna' termobyxor  under kjolen...

 

Obs: Unga män i svarta kostymer, namnbrickor och ryggsäckar är mormoner, inte Jehovas vittnen.

 

Måndag kväll

 

Möte för tjänst kl 18 i ett privat hem, utomhus eller i Rikets sal. Mötet tar ca 15 minuter och tanken är att deltagarna ska gå i tjänsten någon timme efteråt.

Tjänsten innebär dörrknackning, återbesök, gatutjänst då man erbjuder tidskrifter utomhus och så kallade bibelstudier hemma hos intresserade personer. Heltidsförkunnare kallas för pionjärer och behöver ofta vara ute till kl 20 ett par vardagskvällar för att klara sin tidskvot som är 70 timmar i månaden.

Närvaro vid möten för tjänst är i praktiken frivillig även om rättrogna 'vittnen' anser att man ska vara med vid alla möten i församlingen.

 

Tisdag eller torsdag kväll

 

Först har man ett församlingsbibelstudium vilket tidigare kallades bokstudium. Församlingsbibelstudiet innebär att en av Sällskapet Vakttornets böcker studeras och är därför inget riktigt bibelstudium. Texten i boken högläses av en broder i församlingen varefter mötesledaren ger ordet till någon i församlingen som hämtar sitt svar ur den nyss lästa texten. Ofta får ytterligare personer svara genom att högläsa bokens hänvisningar till några verser i Nya världens bibelöversättning.

 

Efter församlingsbibelstudiet är det teokratiska skolan som lär ut hur man talar offentligt och undervisar i tjänsten på fältet. Nästan alla i församlingen är med i teokratiska skolan. En man får tala direkt från talarstolen till publiken medan en kvinna tar med sig en annan kvinna eller ett barn fram på podiet varefter de spelar upp en dialog som inkluderar läsning av några bibelverser.

 

Talen förbereds dagarna eller veckorna före mötet och stämmer alltid med tilldelade vakttornstexter enligt ett schema. Övningstal i skolan tar fem minuter att framföra och kräver ofta fem timmars förberedelse hemma om det ska bli bra.

Därefter är det tjänstemöte varvid församlingen instrueras i tjänst på fältet och interna ärenden. Under mötet läser man och diskuterar innehållet i månadsbladet "Tjänsten för Guds kungarike". Tjänstemötet är det sista mötet under kvällen och slutar kl 20.45 efter sång och kort bön.

 

Efter nio åker man hem och då är det sent även för vuxna som ska börja arbeta tidigt nästa dag. Det kan vara nödvändigt att göra sig i ordning inför detta möte vid femtiden på eftermiddagen. Man ska hinna med att äta, kanske stryka kläder och läsa igenom studiematerialet före mötet om man inte gjort det tidigare. Många åker buss eller bil till Rikets sal.

 

Onsdag

 

Vissa församlingar kan ha ett tio minuter långt möte för tjänst under förmiddagen, eftermiddagen eller kvällen. Efter mötet går man en eller två timmar i tjänsten.

 

En vardag

 

Personligt studium är ett möte som 'vittnet' har med sig själv eller en familjemedlem och innebär att man studerar vakttornslitteratur efter eget önskemål och Nya Världens översättning. Undervisningen av barnen sker med hjälp av speciella barnböcker som Sällskapet Vakttornet givit ut. Barnet och föräldern läser textstycken växelvis, föräldern ställer en fråga som redan finns i boken och barnet svarar. Och alla har tre nya tidskrifter att läsa varje månad; ett Vakna! och två Vakttorn.

 

Lördag

 

Möte för tjänst kl 10 och eller 14. Tjänst på fältet en eller två timmar efter respektive möten.

 

Söndag

 

Offentliga föredraget och vakttornsstudiet i Rikets sal. Föredraget börjar kl 11 (eller vid en annan tidpunkt under lördag eller söndag) med sång och kort bön. Föredraget tar en halvtimme och vakttornsstudiet efteråt en timme. Vakttornsstudiet innebär högläsning av aktuell artikel, att studieledaren läser upp frågor i Vakttornet och att deltagarna svarar genom att återge rätt svar ur texten. Om det finns tid slår man upp och högläser bibelverser som artikeln hänvisar till. Mötet slutar med sång och kort bön. Vakttornsstudiet ska ha studerats igenom hemma innan mötet, dvs man stryker under de rätta svaren på frågorna som redan finns i Vakttornet.

 

Teokratisk rutin tar således minst 15 timmar i veckan om man räknar in resor och förberedelser, tid som skulle kunna användas till vila eller goda gärningar. Man hinner inte med allt och detta skapar skuldkänslor och oro för vad andra i församlingen tycker och de dagar man inte har förhinder känner man sig därför tvungen att vara med. Endast förvärvsarbete och sjuklighet som innebär sängläge är giltiga frånvaroorsaker. Pionjärerna ska utöver mötena i Rikets sal göra 70 timmar i tjänsten varje månad medan vanliga förkunnare rapporterar i genomsnitt 7 timmar varje månad. Att vanliga människor sällan får besök nu för tiden visar att effektiviteten i tjänsten på fältet är allt annat än hög.

 

Möten och tjänst varje vecka, månad, år och decennium. Sällan någon 'teokratisk semester' i form av vila, vilket gör att man bränns ut eller tvingas utveckla en sektpersonlighet som tränger undan den ursprungliga personligheten.

 

Sammankomster

 

Tre gånger om året är det sammankomst i större sammankomsthallar, två samankomster under vinterhalvåret och en huvudsakligen i juli. På sommaren är sammankomsten tre eller fyra dagar med tusentals deltagare.

 

Bor man långt från en sammankomsthall behöver man övernatta i ett logi. Nästan hela tiden som jag var ett Jv färdades jag varje år strax efter nyårshelgen 17 mil till köldhålet Ulricehamn för att vara med vid tvådagarsammankomsten. Om logierna var fullbokade i Ulricehamn fick man under natten mellan lördag och söndag bo i Borås. En vintermorgon i Ulricehamn var det 30 minusgrader och pappa tvingades tina upp bilbatteriet i duschen för att vi skulle kunna köra till hallen.

 

Under juli månad hade man tidigare stora sammankomster i Strängnäs med mer än fyratusen åhörare vid varje tillfälle för att i nuläget hyra idrottsarenor. (Hösten 2008 utspelade sig Dansbandskampen i södra delen av hallen i Strängnäs och senare har hallen hyst ett prästseminarium). Programmet börjar 9.30 på morgonen och slutar vanligen 17.00  och det är 1,5 timmes lunchrast mitt på dagen. Barn och tonåringar ska sitta stilla och finklädda bredvid sina föräldrar och lyssna på alla föredragen tre dagar i sträck. Även förskolebarn med mycket spring i benen ska sitta stilla under hela programmet. Lunchmaten fixar  deltagarna själva före sammankomstdagen och efter programmet besöker 'vittnen' med stabil ekonomi restaurangerna på orten.

 

Förutom att bo på hotell, vandrarhem eller i privat uthyrda rum kan sammankomstdeltagarna bo i tält eller husvagn i närheten av sammankomsten. Under min jv-period var tältplatsen i Strängnäs förlagd i en hästhage några hundra meter från  sammankomsthallen. För att duscha på morgonen fick vi gå till ett före detta mentalsjukhus och använda duscharna i anslutning till de gamla vårdrummen. Fastigheten kallades inte helt oväntat för duschhuset.

 

Väl framme på sammankomsten tjatade talarna om att vi som bodde i husvagn eller tält skulle vara finklädda när vi gick mellan tältplatsen och duschhuset.

 

- Var så goda att krypa ut ur tältet i långkjol eller kostym och bry er inte om leran på klackskorna! Ni ska vara fläckfria och rena när ni kommer till hallen. Efter sammankomstprogrammets slut senare under eftermiddagen byter ni inte om till vardagskläder. Lyder ni inte dessa uppmaningar betraktas ni som ohörsamma och upproriska!

 


 

"Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till."

(Efesierbrevet 2:8-10)

 Om inget annat anges är bibelcitaten på Livets resa hämtade ur Bibel 2000.