Livets resa

 

En introduktion

 

Myter om sekter

 

Bli ett Jehovas vittne och du...  

 

Teokratisk rutin 

 

Avvikelser i Nya Världens översättning

 

Minnesstund i Örebro

 

Blodförbud vid förlossningar

 

Varning för ogifta systrar

 

Har Jehovas vittnen tvångsäktenskap?

 

Novell: Kråkvinkel efter Harmageddon

 

Humor: Teokratisk ordlista

 

Boktips

 

Externa sektlänkar

 


 

Från och med 2003 har lustigkurrar på flera platser i Sverige ändrat om ordningsföljden av bokstäverna i R-I-K-E-T-S

S-A-L utanpå lokalerna i fråga till S-K-I-T-A-R-S-L-E. Numera är de gamla bokstäverna på Rikets salen i min hemstad ersatta med en plåtskylt...

 

 

 

 


 


 Om inget annat anges är bibelcitaten på Livets resa hämtade ur Bibel 2000.