Teokratisk ordlista

 

 

Sekthumor...

 

 Andligt svag

 Ej önskvärd
 Bibelstudium  Studier av människobud
 Biträdande tjänare  Diakon, äldsteefterliknare
 Blodkorvsvägran  Baalsdyrkan

 Bokstudieledare

 Rapportinsamlare
 Frivilliga bidrag  Obeskattad inkomst

 Förkunnare

 Oavlönad dörrknackare
 Förmaning  Befallning

 Gatutjänst

 Snigelpromenad
 Ha kunskap  Vara vilseförd

 Jehovas vittnen

 Högerkatoliker
 Kronologi  Historieförfalskning

 Kärlek

 Nonchalans
 Nya Världens översättning  Bibelmanipulation
 Overksam

 Olönsam

 Pionjär  Egenrättfärdig säljledare
 Renhet  Dubbelmoral, tillbakadragande
 Rikets sal  De fördömdas tempel
 Råd  Befallning
 Sammankomsthall

 Katedral

 Sanningen  Mönstret av osanna ord
 Sista dagar  Downsizing av verksamheten
 Styrande krets  Sammansatt falsk profet
 Sällskap  Hjärntvättarmaffia
 Teokrati  Helvetets jordiska förgård
 Tillbedjan  Tidskriftsläsning
 Tjänst på fältet  Ritualistiskt belöningssystem
 Utesluten  Avskedad
 Vakna  Somna
 Vakttorn  Hednisk avgudasymbol
 Världslig kvinna

 Fresterska

 Världslig man  Snuskhummer
 Åminnelse  Förnekande av Kristus
 Äldstebroder  Viktigpetter i kostym
 Äldstekrets  Sexualinspektion

 

 

 


 

"Detta är vad jag kom fram till: Gud gjorde människan enkel och rak, men hon hittar på alla möjliga konster."

(Predikaren 7:30) 

 

"'Hör Jehovas ord, ni som skälver för hans ord: "Era bröder som hatar er, som utestänger er för mitt namns skull, har sagt: 'Må Jehova bli förhärligad!' Han skall också visa sig, till glädje för er, men de skall få stå med skam.'"

(Jesaja 66:5, NV 2003)

 

"Ni vänder er från Guds bud för att hålla fast vid människornas regler."

(Markus 7:8)Om inget annat anges är bibelcitaten på Livets resa hämtade ur Bibel 2000.