Boktips för intresserade

 

Jehovas vittnen som för första gången med ett öppet sinne läser böcker och tidskrifter från andra källor än Sällskapet Vakttornet inser ofta att de varit okunniga och att Vakttornets skribenter sprider propaganda. Sektavhopparna litade blint på ledningens påståenden om att allt man behöver studera är tidskriften Vakttornet, andra publikationer från Sällskapet Vakttornet samt Bibeln, det vill säga Nya världens översättning av Bibeln. Det finns tydligen skäl att förbjuda läsning av oberoende författare med tanke på att detta ofta leder till att man lämnar Jehovas vittnen. Nya kunskaper har även fördelen att informationen skapar en mer öppen livssyn och en inre glädje över allt som livet har att erbjuda.

 

Samvetskris

av Raymond Franz, tidigare medlem i Jehovas vittnens mäktiga styrande krets. Jehovas vittnen är förbjudna att läsa vad avhoppare skrivit och Samvetskris är på grund av detta en av världens mest slängda böcker. Få en unik inblick i styrande kretsen och varför den förtalar Raymond Franz och andra avhoppare. Boken är högintressant för alla som har eller tidigare haft anknytning till Jehovas vittnen.

 

Då gråter änglarna

av "Marianne". Marianne växer upp med en mamma som är Jehovas vittne och berättar i boken hur det är att vara barn och ung kvinna i rörelsen för att sedan lämna sin tro. Rekommenderas till skolungdomar och lärare.

 

Jehåvasjäveln

uppväxtskildring av Henrik Petterson. Jens är en av tre bröder i en familj som är Jehovas vittnen. Han upplever som ung tidstypiska händelser inom samfundet. Utan att märka det drar sig Jens bort ifrån sektens trygga värld och tvingas svika sin familj. Boken handlar om ofrivilligt utanförskap och att inte vara en del av samhället men ändå leva mitt i världen.

 

Väg utan skäl

av Lotta Danielsson. En enkel men upplysande skildring om hur en ung kvinna lockas till Hare Krishna-rörelsen och lever med sitt sektengagemang dag och natt. Före detta Jehovas vittnen känner igen sig i hennes berättelse.

 

Manipulering pågår

av red. Harriet Svenhard. Boken innehåller avslöjande erfarenheter från tidigare sektmedlemmar. Ingen går frivilligt med i en sekt och sektmedlemmar förnekar verkligheten för att överleva. Berättelser från Guds Barn, Moonrörelsen, Kristi Församling, Trosrörelsen, Scientologirörelsen, Jehovas vittnen, Hare Krishna och manipulerande idrottsledare.

 

Sektbarn

av Charlotte Essén. Denna reportagesamling innehåller berättelser från barn och deras mycket utsatta och isolerade uppväxt i sekter; om förnedring, skrämsel och utnyttjande i religionens namn. Författaren intervjuar experter såsom representanter för polis, rättsväsende och psykiatri.

 

Sektsjuka

av x-scientologen Håkan Järvå. Sektsjuka är en genomgång av stora delar av den erfarenhet och forskning som finns kring avhopp från sekteristiska och totalitära rörelser, både i Sverige och utomlands. En utmärkt och nödvändig bok för alla som i sitt arbete eller på annat sätt kommer i kontakt med sektavhoppare.

 

Combatting Cult Mind Control

av Steven Hassan. En strukturerad redogörelse om 'mind control', sektpsykologi och hur man hjälper sektmedlemmar och avhoppare. Steven Hassan tillhörde Moonrörelsen.

 

Att leka med elden sekternas värld

av Karl-Erik Nylund. En uppslagsbok om ett större antal sekter och olika perspektiv på sekter och religion. Karl-Erik Nylund är präst i Svenska kyrkan. (Tyvärr finns det ett antal faktafel om Jehovas vittnen i boken, men annars är den upplysande.)

  

The Gentile Times Reconsidered Chronology and Christ's Return

av Carl Olof Jonsson. Detta mycket detaljerade verk avslöjar ursprunget till Vakttornets tolkning om att 'hedningarnas tider' slutade år 1914 och de anspråk som Jehovas vittnens ledare knyter till detta årtal. Kronologin bakom 'hedningarnas tider' granskas noga. Boken redovisar fjorton bevislinjer om att Jerusalem förstördes år 587 f Kr och inte som Vakttornet lär 607 f Kr.

 

In Search of Christian Freedom

av Raymond Franz. Uppföljare till Samvetskris och en värdefull källa till kritisk information om Vakttornets läror. Den kristna friheten ställs mot Vakttornets organisation och dess lagiska krav.

 

Om Gud

av teologie hedersdoktor och nationalbögen Jonas Gardell. Om Gud är en rättfram skildring om Gud för tvivlare och troende. Gud hämtar egenskaper från fåraherdarnas stamgudar, den hämndlystne bergsguden Jahve, kanaanéernas uråldrige kung El, drakbesegrarna Baal och Marduk. Han uppenbar sig i storm och åska och uppträder till och med som demon. Hur kan Gud vara både kärleksfull och blodtörstig? Hur utvecklas djävulen och när uppkommer det eviga livet?

 

Grottbjörnens folk

roman av Jean M Auel. Cro-Magnonflickan Ayla är fem år när hennes föräldrar dör i en jordbävning. Hon  omhändertas av en neanderthalklan som kallar sig Grottbjörnens folk men i takt med att hon mognar upplever klanmedlemmarna hennes annorlunda tänkande som ett hot mot deras traditionsbundna levnadssätt.

 

Syndafloden

roman av Marianne Fredriksson. Redan i upptakten till romanen stiger flodernas och havets vatten. Utanför städerna bygger slammet höga berg och folket kämpar för att hålla segellederna öppna. Några lärde skyller på månen, andra på en klimatförändring. Noa har sitt varv vid floden i gränszonen mellan den tidens stormakter; Nordriket och Sydriket. Han bygger det största fartyg som världen skådat för att rädda sin familj, tamdjur, utsäde och yrkeskunniga människor. Gud hade ju bestämt att människorna skulle dränkas. Läsaren känner att så här kan det ha varit. 

 

De gnostiska evangelierna

av religionsprofessor Elaine Pagels. År 1945 hittade en bonde en lerkruka begravd i ökensanden i Övre Egypten. Den visade sig innehålla gnostiska evangelier och andra hemliga skrifter, nedtecknade för nästan 2000 år sedan. Varför grävdes texterna ner, och varför har de förblivit okända under årtusenden?

Elaine Pagels berättar om gnostikerna och läran i dessa texter som betraktades som så farlig av den ortodoxa (allmänneliga) kyrkan. Pagels målar upp en bild av en ursprungligen splittrad kristenhet. Det fanns djupgående skillnader i fundamentala frågor; Vem var Kristus? Hur ska vi förstå uppståndelsen? Hur ska vi ställa oss till kvinnans delaktighet i prästämbetena? 

    

Häxornas försvarare

av Jan Guillou. Under åren 1668-1676 brändes mer än 300 svenska kvinnor på bål som häxor - oskyldigt dömda, men med stöd i de gammaltestamentliga lagar som hade införts i början av seklet. Det som började med en liten Älvdalenflickas fantasier spreds i resten av Dalarna, norrut mot Härjedalen, ned längs Norrlandskusten och nådde till slut Stockholm.

Biskop Rudbeckius avstyrde häxprocesser i Västmanland genom att vara skeptisk mot häxhysterin. Det kunde ju vara så enligt biskop Rudbeckius; "att Djävulen med sken och bedrägeri spred panik och lurade människorna att börja döma varandra för brott som inte fanns. En sådan sak skulle glädja Djävulen desto mer, till skillnad från att få sina egna häxor halshuggna och brända i stor mängd."

 

1984

framtidsroman av George Orwell. 1984 är en skräckvision om den totala diktaturen. Tre superstater strider ständigt i världen: Eurasien, Ostasien och Oceanien. Winston Smith är anställd i Oceaniens sanningsministerium där han arbetar med att ändra historiska uppgifter så att de passar den rådande påbjudna uppfattningen. Han har svaga minnesbilder av tiden före Revolutionen och Storebror, och ett frö av tvivel gror inom honom. När han möter Julia och blir förälskad - ett brott mot staten i Oceanien där det bara är Storebror som ska älskas - blir tvivlen till opposition. 

 

Lev livet fullt ut

av Eckhart Tolle. En väg till andligt uppvaknande. Lev livet fullt ut provocerar, men ger tusenfalt igen. För att kunna ta del av visdomen i denna bok bör man lämna sitt analytiska sinne därhän. Tolle tar med oss på en resa till andliga dimensioner och klargör att kroppen är nyckeln till vår inre ocean av kunskap och vägen till sinnesro.

 

 

Och självklart finns det många fler läsvärda böcker än vad som räknas upp på den här sidan.

 

 


 

"För övrigt, min son, ta varning: det myckna bokskrivandet tar aldrig slut, och flitiga studier gör kroppen trött."

(Predikaren 12:12)

 Om inget annat anges är bibelcitaten på Livets resa hämtade ur Bibel 2000.änner igen sig i hennes berättelse.